Scroll Top

Cesty k podnikaniu – Michal Chmeliar, Satipo Travel

V utorok 14.nove.2017 k nám v rámci série prednášok Cesty k podnikaniu zavítal cestovateľ Michal Chmeliar, ktorý nám rozprával o cestovaní, ceste k podnikaniu, a o jeho novozaloženej cestovnej agentúre Satipo Travel. Prostredníctvom fotografií a pútavého rozprávania nám priblížil miesta, ktoré navštívil. Srdcu najbližšia mu je Južná Amerika, ktorú pozná takmer tak dobre, ako svoju rodnú Žilinu.

Jeho cesta k podnikaniu bola plná zaujímavých zážitkov a stretnutí. Nejaký čas žil v Ekvádore, 27-krát navštívil Machu Picchu, stolové hory, mnohokrát precestoval Amazóniu. Ovláda angličtinu, španielčinu a aj niečo málo z portugalčiny. Vraj sú tieto jazyky podobné ako aj poľština so slovenčinou. Vždy sa ale rád vracia domov do Žiliny. Zaujímavé bolo aj to, že s kolegom založili Divadlo na hrane, s ktorým cestujú po Slovensku.

Ďakujeme za zaujímavú prednášku, v ktorej nám ukázal ako môžeme aj my v budúcnosti pracovať, len treba ísť za svojím snom.

Júlia Labudová, II. A

[envira-gallery id=”8757″]