Scroll Top

Prednáška a diskusia s autorom knihy Otcovské rany

Dňa 10. 11. 2017 sme privítali v škole vzácneho hosťa otca Dr. Juraja Sedláčka, trenčianskeho univerzitného kaplána.

Prítomnosť otca je dar, zatiaľ čo jeho neprítomnosť a nezáujem má v rodine deštrukčné účinky, prezradil  náš hosť, ktorý sa venuje téme otcovstvo. Hovorí, že ak otec nikdy neobjal syna, je to pravdepodobne preto, že ho nikdy neobjal jeho vlastný otec. Otec nevie odovzdať, čo sám nedostal. Tento kruh sa však dá pretrhnúť. V prednáške tiež predstavil svoje knihy Otcovstvo a Otcovské rany. Na jednom mieste v knihe hovorí, že „svet je plný chlapcov a dievčat, ale vo svete je len málo dospelých mužov a žien“.  Krízou dnešnej doby je kríza vzorov. Nemáme vzory mužov, ktorí by čelili realite, takých, ktorí nie sú skratkovití. Mnoho výdobytkov nám zľahčilo život, ale hodnoty mužskosti, ako je dodržanie slova či udržanie tajomstva, musíme hľadať.

Prednáška bola veľmi zaujímavá a inšpiratívna  a sme vďační, že sme mali možnosť dozvedieť sa a diskutovať o problémoch, ktoré sa dotýkajú každého z nás.

Viac o otcovi Jurajovi Sedláčkovi v denníku Postoj

Možnosť zakúpiť si knihy vo vydavateľstve Don Bosco

[envira-gallery id=”8738″]