Scroll Top

Spolupráca s FF KU v Ružomberku v rámci grantu Jean Monnet Module

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského už druhý rok spolupracuje s Katedrou politológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Projekt, ktorého cieľom je podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí, sa tento rok sústredí na tému „Ako porozumieť Európskej únii a prečo na tom záleží?“ Stredoškolákom na tieto otázky vo svojich prezentáciách odpovedali univerzitní učitelia Ivan Koniar a Andrea Božeková.

Prvá prezentácia sa zameriavala na to, prečo je EÚ dôležitá a čo nám môže ponúknuť, druhá na autentické líderstvo mládeže v kontexte Európy. V druhej fáze projektu sa študenti budú môcť zapojiť do súťaže v písaní esejí na európsku tému, ktorú bude katedra politológie v novom roku organizovať na pôde fakulty v Ružomberku.

Do projektu, ktorý sa realizuje v rámci grantu Jean Monnet Module – podporený Európskou komisiou, sú zapojené ďalšie stredné školy z Oravy a Liptova. „Priali by sme si, aby sa študenti počas projektu a našich diskusií nielen niečo nové naučili, ale aby sa nám aspoň čiastočne podarilo prebudiť v nich aktívny záujem o spoločnosť a verejné veci,“ povedala A. Božeková, vedúca katedry politológie, podľa ktorej je dnes, keď majú mladí ľudia čoraz väčšie sklony k apatii či extrémistickým názorom, oveľa nevyhnutnejšie s mládežou pracovať, diskutovať a povzbudzovať ich k správnym postojom.

Viac o projekte na tomto odkaze.