Scroll Top

Odborná exkurzia Sereď

6. mája 2022 sa naši druháci zúčastnili exkurzie v Seredi, kde navštívili prevádzku známych pečivární Sedita a Múzeum holokaustu. V predajni pečivární využili možnosť nakúpiť si tradičné dobroty. Múzeum je venované politike prvého Slovenského štátu voči židovským občanom, ktorú dokumentovali priamo na mieste voľakedajšieho zberného tábora. Smutné osudy židovských väzňov zanechajú stopu v mysliach našich oaťákov…