Scroll Top

Naši na dekanátnom kole Biblickej olympiády

Vo štvrtok 21. marca 2019 sme my traja súťažiaci, Nikoleta Kahátová, Anna Frederika Králiková z 2. A a Ľubomír Staník z 1. A ako jedno družstvo a reprezentanti našej školy zamierili na Biskupský úrad v Žiline. Spoločne s nami išli aj p. uč. Englártová, naša „tútorka“ a Mária Gáňová, ktorá sa tiež pripravovala ako náhradníčka. Naším cieľom bolo čo najlepšie uspieť na dekanátnom kole Biblickej olympiády v silnej konkurencii 14-tich stredných škôl Žilinského dekanátu.

Súťaž začala tradične svätou omšou. Všetky súťažné družstvá mali možnosť popasovať sa s rôzne náročnými úlohami v 5-tich kolách. V jednom z kôl bolo možné dokonca získať mínusové body, pretože nesprávne zaškrtnutá odpoveď bola za -2 body.

Využitím našich spoločných vedomostí sme si vybojovali krásne štvrté miesto. Víťazom srdečne blahoželáme k úspechu a tešíme sa na budúci rok.

Nikoleta Kahátová, Anna Frederika Králiková, Mária Gáňová z 2. A triedy