Scroll Top

Návšteva z Teach for Slovakia u nás

Tešíme sa, že sme mali možnosť stretnúť sa s pani Máriou Leitnerovou, ktorá pôsobí v organizácii Teach for Slovakia ako mentor a zároveň má na starosti ambasádorský program. Mali sme možnosť vypočuť si veľa informácie ohľadom jej života, štúdia ale aj ohľadom toho ako vlastne orgánizacia Teach for Slovakia vznikla a ako sa do nej dostala pani Leitnerová. 

Organizácii Teach for Slovakia ide o to, aby všetky deti (nezáleží na vzhľade, farbe, rase) raz v živote uspeli. Ide im o to, aby pomohli deťom získať viac možností a vedomostí v živote. Mottom pani  Leitnerovej je:  “Túžim robiť prácu, pre ktorú mi horí srdce – od námahy, výziev, nadšenia. Chcem cez Teach for Slovakia naplno objaviť lídra v sebe i v deťoch, pomáhať vďaka programu meniť svety druhým ľuďom.”

Bola to veľmi zaujímavá prednáška, mali sme možnosť sa veľa dozvedieť o spomínanej organizácii. A na záver zaujímavá myšlienka, ktorou sa riadila sama pani Leitnerová. “Kto, keď nie my? Kedy, keď nie teraz?”.

Ďakujeme, prajeme veľa síl do inšpirujúcej práce a bolo nám cťou sa s vami stretnúť.

Petra Maráčková, Monika Tomášová, III. A trieda

Viac o organizácii Teach for Slovakia

Viac informácii o pani Leitnerovej si môžte prečítať tu