Scroll Top

Prví úspešní absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu!

Sme hrdí a veľmi sa tešíme z prvých úspešných absolventov bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu! Nezľakli sa výziev a zvládli prácu na sebe a svojich cieľoch. V nádhernom prostredí Chateau Gbeľany sa im počas slávnostnej ceremónie prihovoril veľvyslanec Spojeného kráľovstva Andrew Garth a cenu si prebrali od pána Michala Pastiera, kreatívneho riaditeľa marketingovej firmy Zaraguza a Exponea.

Do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sme sa zapojili a získali licenciu pre poskytovanie tohto programu, pretože v našej škole vytvárame prostredie, v ktorom môžu žiaci rásť a rozvíjať sa. Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu napĺňať. Učiteľ v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v štyroch oblastiach Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť.

Program sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

Už teraz sa tešíme na budúcoročných absolventov a veríme, že ich DofE na OATE bude veľkým prínosom do ich životov!