Scroll Top

Odborná exkurzia v KIA Motors Slovakia

Dňa 25. februára 2019 sa študenti II.A  triedy  zúčastnili na exkurzii vo výrobnom podniku KIA Motors Slovakia, s.r.o., so sídlom v Tepličke nad Váhom.

Po príchode do spoločnosti nás p. Martina Holienková, manažérka PR-oddelenia, krátkym prezentačným videom oboznámila s históriou a vývojom firmy KIA Motors Slovakia. Po zodpovedaní otázok študentov nás za prísnych bezpečnostných opatrení previedla cez výrobné haly – zvarovňa  a montáž, kde nás podrobným výkladom oboznámila s procesom výroby automobilov. Keďže exkurzia sa konala počas plnej prevádzky, študenti mali možnosť sledovať reálny proces výroby, jednotlivé etapy a  ich nadväznosť. Veľkú časť úkonov realizujú roboty, v niektorých častiach výroby sa podieľajú až na 80 % činností. Študenti mohli priamo pod odborným výkladom sledovať celý priebeh ich úkonov.

 V montážnej hale už prevládala vo väčšej miere práca ľudí, ktorí kompletizovali a kontrolovali vyrobené automobily. Počas celej exkurzie sme mali k dispozícii  načúvacie zariadenie, takže všetci mali dostatok informácií o dianí okolo aj napriek hlučnému prostrediu.Spoločnosť vyrába modely Kia Sportage, Ceed a Venga.

Vďaka ústretovosti spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. , profesionálnemu a odbornému  výkladu sme získali veľa nových informácií a poznatkov, čím sme teóriu odborných predmetov priblížili bližšie praxi. Exkurzia bola náučná a veľmi podnetná.

Tešíme sa na podobnú exkurziu budúci školský rok.