Scroll Top

Vzdelávanie pre generáciu Y – Z

Moderné a inovatívne vzdelávanie bolo témou debaty na pôde Žilinskej univerzity.

Diskusie sa zúčastnili odborníci zo štátneho i neziskového vzdelávania. Hlavnou témou bola zmena v prístupe vzdelávania,  vzdelávať komplexe celého človeka, základom nemajú byť informácie, ale postoje a zručnosti, učiteľ má byť sprievodcom vzájomného učenia, mentorom.

Prezentovali sa predstavitelia neformálneho vzdelávania so svojím programom: Komenského inštitút, YouthWatch, The Duke of Edinburgh`s International Award.

Študenti III.A a Renáta Fogeltonová