Scroll Top

Výchovný koncert GENERÁCIA XYZ

Žiaci 1. ročníka našej školy sa dňa 10. novembra 2017 zúčastnili interaktívneho výchovného koncertu pod názvom Generácia XYZ. Členovia hudobnej skupiny 4ever previedli účastníkov najzaujímavejšími faktami našej minulosti i prítomnosti.

Pomocou vizuálnych animácií im bol poskytnutý  retrospektívny náhľad od obdobia vzniku Slovenskej republiky až po súčasnosť. Hlavnými témami, ktoré tu zazneli, boli rasizmus, intolerancia, extrémizmus, globalizácia  a radikalizácia časti mládeže. Otvorením týchto tém mali žiaci možnosť odľahčenou formou pochopiť dôležitosť vzájomnej akceptácie a priateľských vzťahov. Koncert sa konal v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline a mal veľmi dobrý ohlas medzi žiakmi. Ďakujeme spoločnosti LETart Production za ich prínos do sveta mladých.

[envira-gallery id=”8723″]