Scroll Top

Prednáška o colníctve

Vďaka pani učiteľke Ing. Žofii Gabčíkovej a pani mjr. Ing. Božene Chríbikovej, hovorkyni CÚ Žilina, sa  druháci a tretiaci dňa 13. marca  2019 zúčastnili prednášky o colníctve v priestoroch našej školy.                        

Videli sme zaujímavú a podnetnú prezentáciu, z ktorej sme sa mohli veľa dozvedieť, a tak spojiť teóriu, ktorú sa učíme v škole,  s praxou. Pani majorka prišla aj  s kolegami, ktorí nám ukázali pracovné pomôcky (putá, zbrane…), využívané pri zásahoch. Mali sme možnosť vidieť pašovaný tovar,  ako napr. alkoholické nápoje, topánky z hadej kože a iné. Pozreli sme si aj zaujímavé video priamo z colnej praxe  o príprave psov na vyhľadávanie nelegálne prevážaného tovaru.

Na záver si prednášajúca  overila  vedomosti žiakov nezvyčajnou formou – za správnu odpoveď si žiak mohol vybrať darček s logom Finančnej správy SR.

Táto akcia sa nám veľmi páčila a spríjemnila nám deň.

 Nikola Golisová, žiačka 3. A