Scroll Top

Duchovná obnova prvákov “Hľadanie vnútornej krásy cez umenie”

Naši prváci zažili inovatívnu formu duchovnej obnovy. Viedla ju sestra Blažeja, ktorá k nám na OATU prišla z Kongregácie sestier dominikánok sídliacej v Petrovanoch pri Prešove.

Žiaci mali prostredníctvom kresieb a hliny vyjadriť stav svojho vnútra a musíme povedať, že pracovali usilovne a zanietene. Podarili sa im veľmi pekné kresby a výtvory z hliny, ktoré prezentovali v kaplnke školy počas sv. omše.

Sestre Blažeji patrí veľká vďaka za vytvorenie príjemnej tvorivej atmosféry a pátrovi Michalovi za pomoc a duchovnú podporu a službu.

[envira-gallery id=”9556″]