Scroll Top

Školské kolo Shakespeare´s Day

V mesiaci apríl si pripomíname výročie narodenia jedného z najväčších anglických dramatikov Viliama Shakespeara. Pri tejto príležitosti Súkromná stredná umelecká škola v Žiline organizuje súťaž Shakespeare´s Day. Dňa 10. apríla 2018 prebehlo školské kolo v kategórii plagát – divadelná hra alebo film anglicky píšuceho autora, o ktorú prejavilo záujem najviac študentov. Napokon rozhodli študenti a učitelia, ktorí odovzdali svoje hlasy trom výnimočným kresbám autoriek: Márie Gaňovej z 1. A, Nikolete Kahátovej z 1. A a Adriane Haskovej zo 4. B. Na súťaži nás bude reprezentovať víťazný plagát Márie Gaňovej.

26. apríla 2018 budú našu školu reprezentovať v rôznych kategóriách študenti:

Prednes:

Natália Juríčková z 2.A – interpretácia dramatického textu v anglickom jazyku
Henrieta Obertová z 2. A – recitácia v anglickom jazyku
Ivana Podpleská z 1. A – interpretácia piesne v anglickom jazyku

Výtvarné kategórie:

Šimon Sebastián Halaj z 4. B – komiks – výtvarné spracovanie diela anglicky píšuceho autora
Mária Gaňová z 1. A – plagát – divadelná hra alebo film anglicky píšuceho autora

Všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili, ďakujeme a študentom, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže, prajeme veľa úspechov.

[envira-gallery id=”9651″]