Scroll Top

Termíny pre potvrdzovanie dokumentov počas prázdnin 2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

prázdniny sa prehupli do druhej polovice a pomaly prichádza nový školský rok. V prípade, že potrebujete potvrdiť dokumenty, budeme pre Vás k dispozícii na sekretariáte školy v pracovných dňoch od 10.00 hod. do 15.00 hod. okrem 23. a 24. augusta 2021.

Milí prváci,
informácie o škole a štúdiu Vám budú odoslané poštou v priebehu najbližších dní. Pokiaľ by ste sa chceli čokoľvek pýtať ohľadom nadchádzajúceho školského roku, neváhajte nás kontaktovať na 0910842681.

Viac informácií o registrácii na bezplatnú dopravu ŽSR
Odkaz na žiadanku na bezplatnú dopravu ŽSR
Odkaz na žiadosť o vydanie čipovej karty na DPMŽ
Odkaz na žiadanku o dopravnú kartu SAD
Viac informácií o karte ISIC

Potvrdenia na daňový bonus Vám budú odovzdané pri nástupe do školy. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok prázdnin!

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy