Scroll Top

Zisťovanie záujmu o domáce samotesty

Vážení rodičia, milí žiaci,
ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Prosíme vás o vyplnenie dotazníka v Edupage v sekcii PRIHLASOVANIE, či o sadu 25 krátkych AG testov máte alebo nemáte záujem. Dotazník je k dispozícii do 26. augusta 2021. Následne už testy nebude možné objednať.

Prajem vám príjemný zvyšok prázdnin a verím, že nadchádzajúci školský rok zvládneme bez väčších ťažkostí.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na riaditel@oata.sk alebo 0910842681.

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy