Scroll Top

Termíny pre potvrdzovanie dokumentov v auguste 2019

Milí žiaci a rodičia,

prázdniny sa pomaly končia a prichádza nový školský rok. V prípade, že potrebujete potvrdiť dokumenty budeme pre Vás k dispozícii na sekretariáte školy v dňoch 13. – 16., 22. – 23. a 28. augusta 2019 od 9.00 do 15.00 hod.

Viac informácií o registrácii na bezplatnú dopravu ŽSR
Odkaz na žiadanku na bezplatnú dopravu ŽSR
Odkaz na žiadosť o vydanie čipovej karty na DPMŽ
Odkaz na žiadanku o dopravnú kartu SAD
Viac informácií o karte ISIC

Potvrdenia na daňový bonus Vám budú odovzdané pri nástupe do školy. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle +421 41 565 6950 príp. +421 910 842 681.