Scroll Top

Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník – Lezecká stena K2

Ako býva zvykom počas maturitného obdobia, aj tento rok sme absolvovali účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník.

Navštívili sme lezeckú stenu K2 v Závodí. Bol to pre nás veľký zážitok a pre mnohých z nás to bolo po prvýkrát. Avšak našli sa aj skúsení lezci, ako napríklad Michal Tulák, ktorý stenu zliezol aj 10-krát.

Pre menej odvážnych tu bola alternatíva v podobe prehliadky starobylého kostola sv. Štefana Kráľa, v ktorom nám milý pán kostolník porozprával o jeho histórii. Dúfame, že takýchto zážitkových účelových cvičení bude čo najviac.

Henrieta Obertová, II. A

[envira-gallery id=”9794″]