Vzorové testy na prijímačky
SkÚs ako to môže vyzerať na našich prijímacích skúškach
Vzorový test MAT (PDF)
Kľúč správnych odpovedí MAT
Vzorový test SJL (PDF)
Kľúč správnych odpovedí SJL