Prijímacie konanie 2021

Milí uchádzači o štúdium na OATE!

Držíme palce s prípravou a tešíme sa na stretnutie!