Scroll Top
Vzorové testy na prijímačky
SkÚs ako to môže vyzerať na našich prijímacích skúškach
Vzorový test MAT (PDF)
Kľúč správnych odpovedí MAT
Vzorový test SJL (PDF)
Kľúč správnych odpovedí SJL