Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského